Záměry a cíle

Projekt má za cíl prozkoumat a vyvinout způsoby využití zvuku ve výuce a e-learningu. Vytvoříme příklady implementace zvuku, například instruktážní videa, audio materiály, interaktivní online kurzy, cvičení a hry. Otestujeme je v praxi v různých podmínkách a následně vytvoříme příklady modulů použitelné v běžné výuce.

Speciální pozornost budeme věnovat zrakově hendikepovaným studentům, pro které je zvuková stránka výuky ještě důležitější než pro běžné žáky. Výsledky naší práce budou publikovány v příručce, která bude dostupná společně se všemi vytvořenými moduly. Tato příručka bude sloužit jako základ pro budoucí tvorbu lepších vzdělávacích materiálů, zejména v rámci Evropské Unie, přidáním rozměru zvuku.