Projekt SEEL

Pojekt SEEL – Sounds in European E-Learning (2014-1-DE02-KA200-001631) je evropský projekt v rámci programu Erasmus+ v klíčové akci ‘Spolupráce pro inovace, nové přístupy k odbornému vzdělávání’, akci ‘Strategické partnerství’. SEEL je zaměřen na odborné vzdělávání a trénink.

Projekt začal 1. září 2014 a jeho délka je 24 měsíců. Projektovým jazykem je angličtina.

Jednotlivými partnery projektu jsou čtyři organizace ze tří zemí: Německa, Rumunska a České republiky.  Celý tým se tedy skládá z univerzity, organizace zaměřené na technologicky inovativní vzdělávací programy a dvou škol, které se budou starat o vývoj a implementaci vytvořených modulů.

Projekt se zaměřuje na:

  • výzkum na poli využití zvuku ve výuce a e-learningu se zvláštním důrazem na odborné vzdělávání a trénink
  • tvorbu volně přístupných vzdělávacích materiálů
  • přípravu vzdělávacího kurzu o využití zvukových prvků v kontextu vzdělávání
  • vytvoření SEEL-Learning Solution Network, partnerství, které se zavazuje k dlouhodobému zkoumání otázek integrace zvukových prvků do procesu učení
Projekt Seel bude zkoumat možnosti využití zvuku ve výuce a e-learningu jako způsobu, zlepšení podmínek a výsledků vzdělávání studentů. Zvláštní pozornost bude věnována zrakově hendikepovaným žákům. Vytvoříme v praxi otestované moduly a pro budoucí rozvoj vzdělávání a další typy e-learningových aplikací je zveřejníme společně s příručkou, která bude popisovat náš výzkum, jeho výsledky a vytvořené materiály